De collectieportal Oorlogsbronnen.nl van Netwerk Oorlogsbronnen bevat ruim 11 miljoen objecten, afkomstig van een verscheidenheid aan organisaties, rondom het onderwerp Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden. De deelnemers van Oorlogsbronnen hechten grote waarde aan het vrijelijk beschikbaar stellen van collectiedata als open data. De collecties en objecten worden in Oorlogsbronnen opgenomen door de API's van de organisaties aan te spreken en ofwel WO2 sets op te halen of het WO2 materiaal uit de collecties te filteren.Na het binnenhalen van een collectie verrijkt het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) de objecten met WO2-thesaurustermen en geografische data.

Dit CKAN Open Data Register bevat de oorspronkelijke bronnen en API's die het NOB gebruikt om zijn collectieportal (https://www.oorlogsbronnen.nl/bronnen) te vullen. Tevens bevat dit register de data van de verschillende partners, verrijkt met thesaurustermen. Tot slot bevat iedere dataset een bestand met de links tussen objecten in een collectie en de WO2 thesaurus: de Linked Open Data.

Netwerk Oorlogsbronnen wil op deze wijze zowel collectiebeheerders als onderzoekers of de mogelijkheid geven om de metadata van collecties te downloaden: zoals het is, verrijkt met WO2 thesaurustermen of als Linked Open Data. Voor op- of aanmerkingen kunt u contact opnemen met info@oorlogsbronnen.nl.