Gemeentearchief Hengelo

Het gemeentearchief Hengelo draagt zorg voor alle overheids- en particuliere archieven die in de gemeentelijke archiefbewaarplaats worden bewaard (zie ook archievenoverzicht). De archiefbewaarplaats bevat ongeveer honderd afzonderlijke archieven van zowel gemeentelijke organen alsmede van particuliere instanties uit diverse maatschappelijke geledingen.